The Embassy of India and the Indian Association in Sofia are pleased to invite you to a performance of Indian Classical Dance by a reputed dance team from India.
The details of the Dance performance are as follows:
Time and Date: 18:30 on 17 July 2023
Venue: City Mark Art Center, 30 Yanko Sakazov Blvd., Sofia.
Admission is free of charge.
Please feel free to join with your families and friends.
Program:
– Neha Srinivas – Kuchipudi – Ganesha Kautuvam
– Monisha Devi Goswami – Bharatanatyam – Ashtapadi
– Katya Tosheva – Odissi – Nagendra Haraya
– Neha Srinivas – Bhamakalapam
– Monisha Devi Goswami – Satriya (rambandana)
– Katya Tosheva – Kathak – Nrita
– Neha Srinivas – Tharangam (plate dance)
– Monisha Devi Goswami – Satriya (ore sahi)
– Monisha Devi Goswami, Neha Srinivas, Katya Tosheva – Vandemataram.

 

Д-р Сарасватхи Раджатеш – световно известната изпълнителка на индийски класически танци и уважаван гуру от Индия и нейната група от танцова академия Натясарасватхи ще бъдат в България, за да представят на българска сцена индийски класически танцово- театрален спектакъл, включващ различни класически храмови стила Кучипуди, Бхаратанатям, Kатхак, Сатрия, Oдиси с традиционна музика. В спектакълa участват танцьорите: Гуру Сарасвати Раджатеш, Мониша Деви Госвами, Неха Сринивас, Катя тошева.
Дата и време: 17.07.2023 от 18:30
Място: Сити Марк Арт Център (за изкуство)
бул. „Янко Сакъзов“ 30, София
ВХОД СВОБОДЕН
Програма:
– Неха Сринивас – Кучипуди – Ганеша каутувам
– Мониша Деви Госвами – Бхаратанатям – Ащапади
– Катя тошева – Одиси – Нагендра Харая
– Неха Сринивас – Бхамакалапам
– Мониша Деви Госвами – Сатрия (рамбандана)
– Катя тошева – Катхак – Нрита
– Неха Сринивас – Тарангам (танц върху чиния)
– Мониша Деви Госвами – Сатрия (оре сахи)
– Мониша Деви Госвами, Неха Сринивас, Катя тошева – Вандематарам.