Association India in collaboration with Embassy of India, Sofia is organizing Diwali celebration. Diwali is the biggest Indian festival also known as the festival of lights.
We cordially invite you to join us to celebrate the biggest cultural and family festival on 11th November 2023 from 1600 – 2000 hrs. at the Embassy of India, Sofia (4 Alfred Nobel Street, Geo Milev, Sofia, Bulgaria).
The whole program will include:
• Light lamping followed by Lakshmi and Ganesh Aarti
• Diwali greetings by Ambassador Mr. Sanjay Rana
• Bharatanatyam and Kathak dance performance by Victoria Marincheva
• Kirtan by ISCKON team
• Candle lighting and Fireworks
• Dinner
Асоциация „Индия”, със съдействието на Посолството на Индия в София организира Дивали. Дивали е най-големият празник на Индия, който е известен още като празникът на светлините.
Сърдечно Ви каним да празнувате с нас най-големия културен и семеен празник на 11 ноември 2023 г. от 1600 – 2000 часа. в Посолството на Индия, София (ул. Алфред Нобел 4, Гео Милев, София, България).
Цялата програма ще включва:
• Светлинно осветление, последвано от Лакшми и Ганеш Арти
• Поздрави за Дивали от посланик г-н Санджай Рана
• Танцово изпълнение Бхаратанатям и Катхак на Виктория Маринчева
• Киртан от екип на ISCKON
• Запалване на свещи и фойерверки
• Вечеря