Association India and East-West Indological Foundation, with the support of the Embassy of India, are organizing the “Day of Indian Culture”. The event will take place on August 19, 2023 at 1600 hrs. at the Summer Stage in the Boris Garden. At 1800 hrs H.E. Ambassador Sanjay Rana will officially open the celebration.
The Program will include:
Indian Classical Dances
KATHAK by Leena malakar vij and group
ODISSIS by Sharmila Mukherjee
Try traditional Indian food
Exhibition of Indian traditional crafts, clothes and much more
Асоциациая Индиа и Индологическа фондация “Изток-Запад” с подкрепата на Посолството на Индия организират „Ден на културата на Индия“ Събитието ще се състои на 19 август, 2023 от 16:00 ч. на лятната сцена в Борисовата градина. В 18:00 ч. Н.Пр. посланик Санджай Рана официално ще открие празника.
Индийски класически танци:
КАТАК от Лийна малакар видж и група
ОДИСИ от Шармила мукерджи
Опитайте традиционна индийска храна
Изложба на Индийски традиционни занаяти, дрехи и много други